Download PDF test

Pretplata na štampano izdanje - internet izdanje

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH utvrđuje se pretplata za I polugodište 2024. godine:

«Službeni glasnik BiH»,
«Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
«Službeni glasnik BiH - Oglasnik javne nabavke» za I polugodište 2024. godine  ............... 120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH» za I polugodište 2024. godine ..................................... 110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo» za I polugodište 2024. godine  ................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2024. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište 2024.

U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.

 


INTERNETSKO IZDANJE ZA 2024. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA
 

  • "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori",
  • "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", i
  • "Službene novine Kantona Sarajevo"

 

Vrijeme trajanja pretplate

CIJENA PO KORISNIKU

 

1 pretplatnička licenca

3 - 7 pretplatničkih licenci

8 pretplatnickih licenci

12 pretplatnickih licenci

12 mjeseci

240 KM

639 KM

1530 KM

1980 KM

 
  • preko pedeset pretplatničkih licenci - po jednoj licenci 120,00 KM

U cijenu uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2024. godine

Uplata se vrši u KM UNAPRIJED, za sve strana pravna i fizička lica u EUR-ima prema kursnoj listi Centralne banke BiH ili u drugim stranim važećim valutama.