Download PDF test

Izdavaštvo

  
 
 
 
 

  DVD 2023, godišnje izdanje službenih glasila za 2023.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2024.
  cijena: 20,00 KM

   
 
 
 
 

  DVD 2022, godišnje izdanje službenih glasila za 2022.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2023.
  cijena: 20,00 KM

 

 


  AutorI: prof. dr. UROŠ PENA, BRANISLAV PAVLOVIĆ
  REGIONALNA POLICIJSKA SARADNJA
  1. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2022.
  cijena: 40,00 KM
 

 


  
 
 
 
 

  DVD 2021, godišnje izdanje službenih glasila za 2021.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2022.
  cijena: 20,00 KM

 

 


 

 

  DVD 2020, godišnje izdanje službenih glasila za 2020.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2021.
  cijena: 20,00 KM


 

 


 

  Autor: Mato Tadić
  UPRAVNO I RADNO PRAVO
  PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
  4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2020.
  cijena: 40,00 KM
 


  Autor: Mato Tadić
  PRIVREDNO PRAVO
  PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
  4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2020.
  cijena: 40,00 KM


 

  Autor: dr. Nermim Halilagić
  POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE KAO ODGOVOR
  NA ORGANIZIRANI KRIMINAL
  2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2019.


  DVD 2019, godišnje izdanje službenih glasila za 2019.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2020.
  cijena: 20,00 KM

 

 


  Autor:  Tin MATIĆ
  GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONSKE TRGOVINE
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2019.
 

 

 


  DVD 2018, godišnje izdanje službenih glasila za 2018.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2019.
  cijena: 20,00 KM


 

  Autori: Edin Rizvanović, Arif Nanić
  POSLOVNO STATUSNO PRAVO
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2018.
  cijena: 30,00 KM

 


  Аутор: Един Ризвановић
  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА vs. ЕУРОПСКА УНИЈА
  Издавач: ЈП НИО Службени лист БиХ
  цијена: 30,00 КМ
 

 


  DVD 2017, godišnje izdanje službenih glasila za 2017.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2018.
  cijena: 20,00 KM

 

 

 

 

  ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA
  NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2017.

 

 


  DVD 2016, godišnje izdanje službenih glasila za 2016.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2017.
  cijena: 20,00 KM

 

  Autor: Mato Tadić
  UPRAVNO I RADNO PRAVO
  PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
  3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2016.
  cijena: 40,00 KM
 


  Autor: Mato Tadić
  PRIVREDNO PRAVO
  PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
  3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2016.
  cijena: 40,00 KM


  Autor: Mato Tadić
  USTAVNI SUSTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
  U BOSNI I HERCEGOVINI
  4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2016.
  cijena: 30,00 KM

 

 

 

 

 

 
  Autor: SEAD DEDIĆ, FUAD PURIŠEVIĆ
  OPĆE SLUŽBENIČKO PRAVO
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2016.
  cijena: 30,00 KM

 


 

  DVD 2015, godišnje izdanje službenih glasila za 2015.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2015.
  cijena: 20,00 KM


 

  Autor: BARIŠA ČOLAK
  PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
  IZ GRAĐANSKOG PRAVA
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2015.
  cijena: 50,00 KM


 

  Autor: KATA SENJAK
  NOTARIJAT U UPOREDNOM PRAVU I
  PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2014.
  cijena: 50,00 KM

 


  Autor: Mato Tadić
  UPRAVNO I RADNO PRAVO
  PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
  2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2014.
  cijena: 40,00 KM
 


  Autor: Mato Tadić
  USTAVNI SUSTAV I USTAVNI USTROJ PRAVOSUĐA
  U BOSNI I HERCEGOVINI
  3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2014.
  cijena: 30,00 KM


  Autor: NERMIN HALILAGIĆ
  POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE KAO ODGOVOR NA
  ORGANIZOVANI KRIMINALITET
NI
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2013.
  cijena: 30,00 KM
 


  Autor: SAMIR SABLJICA
  ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI U
  PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKOJ UNIJI

   izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2013.
  cijena: 25,00 KM
 


  Autor: KEMO SARAČ
  PRAVO NA PRIVATNOST
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2013
  cijena: 30,00 KM

 


  Autor: DŽENITA MIRAŠČIĆ
  DRŽAVA NACIJA U MULTIKULTURALNOM DRUŠTVO
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2012.
  cijena: 30,00 KM

 


  BILTEN SUDSKE PRAKSE
  VRHOVNOG SUDA  FEDERACIJE
   BOSNE I HERCEGOVINE
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2014.
  cijena: 10,00 KM

   

  Autori: dr. sc. Meliha Bašić, dr. sc. Hrvoje Šapina
  BUDŽET I RAČUNOVODSTVO BUDŽETA
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2013.
  cijena: 60,00 KM

 


   DVD 2013, godišnje izdanje službenih glasila za 2013.
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2014.
  cijena: 20,00 KM


  Grupa autora
  PRIRUČNIK ZA POLAGANJE
  STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA
  izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2011.
  cijena: 40,00 KM