Download PDF test

Javne nabavke - 2019. godina

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 20.12.2019.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 27.11.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka dostavnog vozila 20.11.2019.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 21.5.2019.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 28.3.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka fiksne i mobilne telefonije - LOT 2 usluga mobilne telefonije 28.2.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka fiksne i mobilne telefonije - LOT 1 usluga fiksne telefonije 28.2.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka električne energije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH-ulica Džemala Bijedića 39 8.2.1019.
Poziv za dostavljanje ponuda - Usluga sistematskog pregleda zaposlenika 14.2.2019.
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke električne energije putem konkurentskog zahtjeva 23.1.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka obrazaca matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova 23.1.2019.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka goriva – okvirni sporazum 23.1.2019.