Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 14/24

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SISTEMU KONTROLE ZA PROGRAME TERITORIJALNE SARADNJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2024. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PRI KOMITETU EKSPERATA VIJEĆA EVROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA SARADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU ROKA PROVEDBE STRATEŠKOG CILJA 1.2.A REVIDIRANE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA

Službene novine Federacije BiH

broj 15/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ŠEST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 7/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-05-15-43185/23 OD 12.10.2023. GODINE ZA PROGRAM: "POTICAJ RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA", BROJ 02-04-53347-50/23 OD 28.12.2023. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE "NOVA KOCKICA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 27-01/2-04-106/24 OD 03.01.2024. GODINE

Međunarodni ugovori

broj 3/24

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU - KORIDOR 5C, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE OD 11.11.2014., IZMIJENJEN 25.9.2018., BROJ OPERACIJE (SERAPIS BR.): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI BR.): 83.975
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (SPORAZUM INTERBUS) U VEZI S MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12. APRILA 2022. GODINE (ZELENI GRADOVI 2 - WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!