Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 43/24

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU PROŠIRENOG PARCIJALNOG SPORAZUMA VIJEĆA EVROPE O USPOSTAVI KULTURNIH RUTA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKOG TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROBLEMATIKU ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NA LOKACIJI TRGOVSKE GORE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE I DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NAKNADI ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA NA PROVOĐENJU LOKALNIH IZBORA 2024. GODINE (PREČIŠĆENI TEKST)
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 47/24

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC DIONICA: NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) PODDIONICA: VRANDUK - PONIRAK
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITNO ZADUŽENJE "JP ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE GRAČANICA 1 (FNE GRAČANICA 1) I FOTONAPONSKE ELEKTRANE GRAČANICA 2 (FNE GRAČANICA 2)"

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE PREDUZEĆA U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "GRAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!