Download PDF test

Javne nabavke - 2015. godina

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - usluge 24-satne zaštite, praćenja i štićenja objekata JP NIO Službeni list BiH iz  Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH 24.12.2015.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 09.2015.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 10.2015.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 11.2015.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 12.2015.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 1.2016.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka goriva 26.03.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka računarske opreme 25.02.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja diesel električnog agregata UPS 09.02.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge otpreme glasila - LOT 1 17.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge otpreme glasila - LOT 2 17.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 1 20.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 2 20.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 3 20.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge osiguranja imovine i lica 20.04.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja računarske opreme, servera, linux servera, e-mail servera 30.06.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka službenog vozila 10.07.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka kancelarijskog materijala 04.09.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampanja službenih glasila, LOT 3 - Usluga štampanja „Službenih novina Kantona Sarajevo“ 02.09.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH-ulica Džemala Bijedića 39 21.09.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge internet konekcije- LOT 2-usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH-ulica Magribija 3 21.09.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge internet konekcije- LOT 3-usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH-ulica Valtera Perića 11 21.09.2015.
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke usluge usluge štampanja službenih glasila, LOT 1 - Usluga štampanja „Službenog glasnika BiH“ i „Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori“ 02.09.2015.
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke usluge štampanja službenih glasila, LOT 2 - Usluga štampanja „Službenih novina Federacije BiH“ 02.09.2015.
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke usluge štampanja službenih glasila, LOT 3 - Usluga štampanja „Službenih novina Kantona Sarajevo“ 02.09.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika 27.10.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 1 26.11.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 2 26.11.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge štampa glasila - LOT 3 26.11.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka papira za digitalnu štampariju 26.11.2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije 30.12.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja multifunkcijskih uređaja 30.12.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema 30.12.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge 24-satne zaštite, praćenja i štićenja objekata JP NIO Službeni list BiH 30.12.2015.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka goriva 15.3.2016.