Download PDF test

Javne nabavke - 2018. godina

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema, podrške i održavanja sistemskog softvera i resursa potrebnih za neometano izvršavanje aplikacija 28.12.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije 28.12.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge održavanja multifunkcijskih uređaja 28.12.2018.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 7.12.2018
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 26.4.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge mobilne telefonije 29.3.2018.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

27.3.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka goriva 19.2.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka usluge fiksne telefonije 19.2.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabavka električne energije LOT 1, LOT 2 i LOT 3 19.2.2108.
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke 19.2.2018.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 14.2.2018.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 25.1.2018.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 25.1.2018.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 25.1.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabava usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema, podrške i održavanja sistemskog softvera i resursa potrebnih za neometano izvršavanje aplikacija 17.1.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabava usluge održavanja multifunkcijskih uređaja 17.1.2018.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Nabava usluge održavanja digitalne štamparije 17.1.2018.