Download PDF test

Oglasi

 

Oglašavanje dokumenata nevažećim


Poštovani korisnici, molimo da za potrebe dostavljanja oglasa u elektronskoj formi koristite isključivo mail

oglasi@sllist.ba

Kontakt: 033 72 20 49 / 033 72 20 50 - oglasi@sllist.ba


U Malom oglasniku „Službenih novina Federacije BiH“ i „Službenim glasniku BiH“ objavljuje se oglas kojim se lični dokument oglašava nevažećim. Oglas se može predati:

ELEKTRONSKOM POŠTOM - na adresu:
oglasi@sllist.ba

LIČNO – na adresi:

JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

Džemala Bijedića 39/III

71000 SARAJEVO

(ponedjeljak - petak od 8 do 14 sati)

Oglasi predani lično plaćaju se gotovinom. S računom koji sadrži tekst oglasa traži se izdavanje novoga osobnog dokumenta.

POŠTOM – slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na adresu:
 
JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

Džemala Bijedića 39/III

71000 SARAJEVO

 Oglasi poslani poštom plaćaju se:
 
uplatnicom
(u pojedina polja uplatnice  treba upisati sljedeće podatke:)

Pošiljatelj:

prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim

Iznos:

novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti ličnog dokumenta, prema uputi u nastavku)

Primatelj:

JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

Džemala Bijedića 39/III

71000 SARAJEVO

 

Svrha uplate

naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim i ostali neophodni podaci (ovisno o vrsti ličnog dokumenta, prema uputi u nastavku).

Uplate se mogu izvršiti na jedan od transakcijskih računa JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

RAIFFEISEN BANK BiH d.d.  SARAJEVO      161 000 00071700 57

ASA BANKA d.d. Sarajevo                                  134 470 10067655 09

UNICREDIT BANK d.d.                                      338 320 22000052 11

ADDIKO BANK                                                   552 000 00000017 12

Uz oglas je potrebno dostaviti  zahtjev za objavu, odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik), ako je tako određeno, na osnovu koje se lični dokument oglašava nevažećim, kako je za pojedini dokument navedeno u nastavku.

br.

Vrsta dokumenta

Cijena s PDV-om

( KM )

1.

LIČNA KARTA

3,00

2.

PASOŠ

3,00

3.

SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, POTVRDE O VLASNIŠTVU, POTVRDE O REGISTRACIJI, REGISTARSKE TABLICE

Za fizička lica 3,00

Za pravna lica 10,00

4.

VOZAČKE DOZVOLE  I UVJERENJA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU

3,00

5.

BANKOVNE KARTICE, ŠTEDNE KNJIŽICE

3,00

6.

PEČATI, ŠTAMBILJI

15,00

7.

CEMT DOZVOLE, LICENCE PRIJEVOZNIKA, LICENCE ZA VOZILA I ISKAZNICE VOZAČA

10,00

8.

ZELENA KARTA

10,00

9.

INDEX, SVJEDOČANSTVA, DIPLOME, UVJERENJA O POLOŽENIM ISPITIMA

3,00

10.

RADNA KNJIŽICA

3,00

11.

DIPLOMATSKE KARTICE I BORAVIŠNE DOZVOLE

3,00

12.

UVJERENJE O PDV OBVEZNIKU

10,00

13.

CERTIFIKATI I ISKAZNICE ZA SAMOSTALNE RAČUNOVOĐE, ZA OBAVLJENJE FIZIČKE ZAŠTITE I DRUGI

 

3,00

14.

VOJNE KNJIŽICE, ŠEHIDSKE ISKAZNICE, RVI ISKAZNICE, ISKAZNICE ZA POVLAŠTENU VOŽNJU

3,00

15.

TAHOGRAF KARTICE

Za fizička lica 3,00

Za pravna lica 10,00

 

 1. LIČNA KARTA (zahtjev)

Objava nevažeće lične karte, u skladu sa Zakonom o ličnoj karti („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01, 16/02, 32/07 i 56/08), NIJE OBAVEZNA.

Po  zahtjevu nadležnog organa ili po zahtjevu stranke, može se objaviti oglas kojim se lična karta proglašava nevažećom, ali je navedeni dokument nevažeći samo na osnovu rješenja nadležnog organa.

 1. PASOŠ ( zahtjev, rješenje)

Oglašavanje pasoša nevažećim vršit će se samo na osnovu rješenja nadležnog organa .

Pasoši izdati van BiH, objavljivat će se na osnovu rješenja i akta Ministarstva vanjskih poslova BiH.

 

 1.  SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, POTVRDE O VLASNIŠTVU, POTVRDE O     REGISTRIRANJU, REGISTARSKE TABLICE (zahtjev)

Oglašavanje gubitka ili krađe navedenih dokumenata vršit će se na osnovu dokaza da je izvršena prijava gubitka, krađe ili oštećenja, nadležnoj PU ili rješenja nadležnog organa.

 1. VOZAČKE DOZVOLE I UVJERENJA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU (zahtjev)

Oglašavanje gubitka ili krađe navedenih dokumenata vršit će se na osnovu dokaza da je izvršena prijava gubitka, krađe ili oštećenja, nadležnoj PU ili rješenja nadležnog organa.

Način oglašavanja nevažećim Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu nije regulisan  pozitivnim zakonskim propisima, ali nema smetnji za njegovo poništenje, po zahtjevu stranke ili nadležnog organa.

 1. BANKOVNE KARTICE, ŠTEDNE KNJIŽICE   (zahtjev)

U slučaju gubitka ovih dokumenata, stranka se obraća izdavaocu. Na osnovu  pisanog zahtjeva banke, oglas se može objaviti u „Službenim novinama FBiH”.

 1. PEČATI I ŠTAMBILJI (zahtjev)

Gubitak, nestanak  ili  krađa pečata prijavljuje se nadležnoj policijskoj upravi, a potom oglašava u službenim glasilima, uz zahtjev i  potvrdu nadležne PU o prijavi nestanka pečata.

 1. CEMT DOZVOLE ( rješenje)

Oglašavanje CEMT dozvole  nevažećom vršit će se samo na osnovu rješenja o poništavanju izgubljene, ukradene ili oštećene CEMT dozvole.

 1.  LICENCE PRIJEVOZNIKA, LICENCE ZA VOZILA I ISKAZNICE VOZAČA

       (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke uz prethodnu prijavu izdavaocu licence prijevoznika, licence za vozila i iskaznice vozača, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. ZELENA KARTA (zahtjev)

Isključivo na osnovu zahtjeva Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa međunarodnim sporazumima i internim aktima.

 1. INDEXI, SVJEDOČANSTVA, DIPLOME, UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu indexa, svjedočanstva ili diplome, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. RADNA KNJIŽICA (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu radne knjižice, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. DIPLOMATSKE ISKAZNICE I BORAVIŠNE DOZVOLE ZA STRANCE (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva diplomatskog i konzularnog predstavništva ili predstavništva međunarodne organizacije.

 1.  UVJERENJE O PDV OBVEZNIKU (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu Uvjerenja o PDV-u,  koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. CERTIFIKATI I ISKAZNICE ZA SAMOSTALNE RAČUNOVOĐE, ZA OBAVLJENJE FIZIČKE ZAŠTITE I DRUGI  (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu certifikata ili iskaznice, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. VOJNE KNJIŽICE, ŠEHIDSKE ISKAZNICE, RVI ISKAZNICE, ISKAZNICE ZA POVLAŠTENU VOŽNJU (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu knjižice ili iskaznice, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.

 1. TAHOGRAF KARTICE (zahtjev)

Oglašavaju se nevažećim na osnovu zahtjeva stranke, uz prethodnu prijavu izdavaocu  tahograf kartice, koji saopštava broj pod kojim je dokument izdat.