Download PDF test

kontakt

 

Javno preduzeće Novinsko-izdavacka organizacija


SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE

 

Adresa:
Džemala Bijedica 39/III, Sarajevo

Telefon/Fax:
Direktor:                  ++ 387 33 722 061
Uredništvo:                          33 722 061
Pravna služba:                     33 772 051  
Računovodstvo:                    33 722 045  722 046
Pretplata i ekspedit:              33 722 054
Oglasni odjel:                       33 722 049 722 050
Komercijala:                         33 722 042

TRANSAKCIJSKI RAČUNI KOD BANAKA:

RAIFFEISEN BANK BiH d.d.  SARAJEVO      161 000 00071700 57

ASA BANKA d.d. Sarajevo                                  134 470 10067655 09

UNICREDIT BANK d.d.                                      338 320 22000052 11

ADDIKO BANK                                                   552 000 00000017 12

Identifikacijski broj:		4200226120002   
Porezni broj:				         01071019
PDV broj:				 200226120002

E-mail:

redakcija@sllist.ba                                                 info@sllist.ba

pretplata@sllist.ba                            racunovodstvo@sllist.ba

oglasi@sllist.ba                                                      sllist@sllist.ba

javne.nabavke@sllist.ba