"Službeni glasnik BiH", broj 24/24 29.3.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 24/24 [29.3.2024.]

Akti iz ovog broja:

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU POTPREDSJEDAVAJUĆEG DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U KOMISIJU ZA EVROPSKE INTEGRACIJE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U JANUARU 2024. GODINE
"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BH-GASA D.O.O. SARAJEVO
"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BH-GASA D.O.O. SARAJEVO
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA KONVERTIBILNE MARKE APOENA 10, 20, 50 I 100 KONVERTIBILNIH MARAKA
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE –GLAVNE JEDINICE MOSTAR
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O BROJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!