"Službeni glasnik BiH", broj 30/24 24.4.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 30/24 [24.4.2024.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA, D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI-TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE PREOSTALIH OBAVEZA NA OSNOVU PRESUDE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DODJELI GRANT SREDSTAVA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O PRIKUPLJENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA BUDŽETA, VANBUDŽETSKIH FONDOVA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA DJELATNIKE MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U VEZI SA CARINJENJEM ROBE I O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OSOBA KOJE SU POLOŽILE STRUČNI ISPIT
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA FEBRUAR 2024. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA FEBRUAR 2024. GODINE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA MAKSIMALNIH VRIJEDNOSTI GARANTOVANIH OTKUPNIH CIJENA, ZAMJENSKE TRŽIŠNE CIJENE I GRANIČNIH VRIJEDNOSTI FIKSNIH PREMIJA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O STICANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG PROIZVOĐAČA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJEZA VLASTITE POTREBE (PROIZVODNJA PROSUMERA)
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O REGULATORNIM NAKNADAMA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
STATUT O IZMJENI STATUTA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI I PRESTANKU MANDATA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!