Službeni glasnik BiH, broj 23/24

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja objavljuje


SPISAK


AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


DIO 1


A. Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini, а koje se smatraju odobrene u skladu sa važećom propisima Evropske unije.

Broj

Trivijalni nazividentifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema
IUPAC- u

 

Čistoća

Stupanje na snagu

Rok važenja odobrenja

Posebne odredbe

40

 

Deltametrin

CAS br. 52918- 63- 5

CIPAC br. 333

 

(S)- α- cijano- 3- fenoksibenzil (1R, 3R)- 3- (2,2- dibromvinil)- 2,2- dimetil- ciklopropan karboksilat

 

980 g/kg

 

1.11.2003.

 

15.8.2026.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika te osigurati da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mjere zaštite,

– razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, pčela i zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi te osigurati da, tamo gdje je to prikladno, uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

57

 

Mekoprop- P

CAS br.:16484- 77- 8

CIPAC br. 475

 

(R)- 2- (4- hlor- o- toliloksi)- propionska kiselina

 

860 g/kg

 

1.6.2004.

 

15.5.2025

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

65

 

Flufenacet

CAS br. 142459- 58- 3

CIPAC br. 588

 

4’- fluor- N- izopropil- 2- [5- (trifluormetil)- 1,3,4- tiadiazol- 2- iloksi]acetanilid

 

950 g/kg

 

1.1.2004.

 

15.6.2025.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi i drugog vodenog bilja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

69

 

Fostiazat

CAS br. 98886- 44- 3

CIPAC br. 585

 

(RS)- S- sek- butil O- etil- 2- okso- 1,3- tiazolidin- 3- iltiofosfat

 

930 g/kg

 

1.1.2004.

 

31.1.2027.

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i nematocid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se aktivna materija primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice, zahtijeva se visoka razina inkorporacije granula u zemljište prilikom primjene.

74

 

Ciram

CAS br. 137- 30- 4

CIPAC br. 31

 

Cink bis(dimetilditiokarbamat)

 

950 g/kg (FAO specifikacija)

arsen: maksimum:250 mg/kg,

vode: maksimum 1,5%

1.8.2004.

 

15.3.2025

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili repelent.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi i vodenih organizama. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,

– razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

81

 

Piraklostrobin

CAS br. 175013- 18- 0

CIPAC br. 657

 

Metil N- (2- {[1- (4- hlorfenil)- 1H- pirazol– 3 - il]oksimetil}fenil) N- metoksi karbamat

 

975 g/kg

Proizvodna nečistoća dimetil sulfata (DMS) je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.0001 % u tehničkom materijalu.

1.6.2004.

 

15.9.2025

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili regulator rasta.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, posebno riba,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu kopnenih zglavkara i glista.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

88

 

Fenmedifam

CAS br. 13684- 63- 4

CIPAC br. 77

 

Metil 3- (3- metilkarbaniloiloksi)karbanilat

3- metoksikarbonilaminofenil 3,- metilkarbanilat

 

Min. 970 g/kg

 

1.3.2005.

 

15.2.2025

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

90

 

Mepanipirim

CAS br. 110235- 47- 7

CIPAC br. 611

 

N- (4- metil- 6- prop- 1- inilpirimidin- 2- il)anilin

 

960 g/kg

 

1.10.2004.

 

15.3.2025

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

97

 

(S)- metolahlor

CAS br. 87392- 12- 9 (S- izomer)

178961- 20- 1 (R- izomer)

CIPAC br. 607

 

Smjesa izomera:

(aRS,1 S)- 2- hloro- N- (6- etil- o- tolil)- N- (2- metoksi- 1- metiletil)acetamid (80- 100 %)

i

(aRS, 1 R)- 2- hlor- N- (6- etil- o- tolil)- N- (2- metoksi- 1- metiletil)acetamid (20- 0 %)

≥ 960 g/kg

 

1.4.2005.

 

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (S- metolahlor) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 23.7.2024. godine

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda aktivnom materijom i njezinim metabolitima CGA 51202 i CGA 354743 ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

102

 

Hlortoluron (stereohemija

nije određena)

CAS br. 15545- 48- 9

CIPAC br. 217

 

3- (3- hlor- p- tolil)- 1,1-

dimetilurea

975 g/kg

 

1.3.2006.

 

15.8.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

104

 

Daminozid

CAS br. 1596- 84- 5

CIPAC br. 330

 

N- dimetilhidrazid jantarne kiseline

 

990 g/kg

Nečistoće:

N- nitrozodimetilamin:

najviše do 2,0 mg/kg

1,1- dimetilhidrazin: najviše do 30 mg/kg

 

1.3.2006.

 

15.9.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta u bilju koje nije namijenjeno prehrani.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i radnika koji ulaze na tretirano područje.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

107

 

MCPA

CAS br. 94- 74- 6

CIPAC br. 2

 

4- hlor- o- toliloksioctena kiselina

 

≥ 930 g/kg

 

1.5.2006.

 

 15.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

108

 

MCPB

CAS br. 94- 81- 5

CIPAC br. 50

 

4- (4- hlor- o- toliloksi)butanska kislina

 

≥ 920 g/kg

 

1.5.2006.

 

15.8.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

110

 

Milbemektin

Milbemektin je smjesa

M.A3 i M.A4

CAS br.

M.A3: 51596- 10- 2

M.A4: 51596- 11- 3

CIPAC br. 660

 

M.A3:

(10E, 14E,16E, 22Z)- (1R, 4S, 5’S, 6R,6’R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)- 21,24- dihidroksi- 5’, 6’, 11, 13, 22- pentametil- 3, 7, 19- trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza- 10, 14, 16, 22- tetraen- 6- spiro- 2’- tetrahidropiran- 2- on

M.A4:

(10E, 14E, 16E, 22Z)- (1R, 4S,5’S, 6R, 6’R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)- 6’- etil- 21, 24- dihidroksi- 5’, 11, 13, 22- tetrametil- 3, 7, 19- trioksatetraciklo [15.6.1.14,8.020,24] pentakoza- 10, 14, 16, 22- tetraen- 6- spiro- 2’- tetrahidropiran- 2- on

≥ 950 g/kg

 

1.12.2005.

 

15.2.2025

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid ili insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

115

 

Metiram

CAS br. 9006- 42- 2

CIPAC br. 478

 

Cink amonijat etilenbis (ditiokarbamat) – poli[etilenbis(tiuramdisulfid)]

 

≥ 840 g/kg

Proizvodna nečistoća etilentiourea je toksikološki značajna

i ne smije prelaziti 0,5 % koncentracije metirama.

 

1.7.2006.

 

Uvoz fitofarma-ceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (metiram) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 28.11.2024. godine.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

123

Klodinafop

CAS br. 114420- 56- 3

CIPAC br. 683

 

(R)- 2- [4- (5- hlor- 3- fluor-

2 piridiloksi)- fenoksi]-

propionska kiselina

≥950 g/kg (izražen kao

klodinafop- propargil)

1.2.2007.

 

15.12.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

124

Pirimikarb

CAS br. 23103- 98- 2

CIPAC br. 231

 

2- dimetilamino- 5,6- dimetilpirimidin- 4- il dimetilkarbamat

 

≥950 g/kg

 

1.2.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

125

Rimsulfuron

CAS br. 122931- 48- 0

(rimsulfuron)

CIPAC br. 716

 

1- (4- 6 dimetoksipirimidin-

2- il)- 3- (3- etilsulfonil- 2-

piridilsulfonil) urea

 

≥960 g/kg (izražen kao

rimsulfuron)

 

1. 2. 2007.

 

15.8.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

127

Tritikonazol

CAS br. 131983- 72- 7

CIPAC br. 652

 

(±)- (E)- 5- (4- hlorbenziliden)-

2,2- dimetil- 1- (1H-

1,2,4- triazol- 1- ilmetil)ciklopentanol

 

≥ 950 g/kg

 

1.2.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava tritikonazol za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, posebno od jako perzistentne aktivne materije i njezinog metabolita RPA406341 na osjetljivim područjima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica koje se hrane sjemenkama (granivore) (dugotrajni rizik).

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

128

Dimoksistrobin

CAS br. 149961- 52- 4

CIPAC br. 739

 

(E)- o- (2,5- dimetilfenoksimetil)- 2- metoksiimino- N- metilfenilacetamid

 

≥ 980 g/kg

 

1.10.2006.

 

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (dimoksistrobin) je dozvoljen do 31.1.2024. godine a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 31.7.2024. godine

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava dimoksistrobin za upotrebu u zaštićenom prostoru, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda pri upotrebi aktivne materije na poljoprivrednim kulturama koje imaju slabu sposobnost upijanja, i/ili na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

130

Ciprodinil

CAS br. 121522- 61- 2

CIPAC br. 511

 

(4- ciklopropil- 6- metil- pirimidin- 2- il)- fenil- amin

 

≥ 980 g/kg

 

1.5.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

131

Fosetil

CAS br. 15845- 66- 6

CIPAC br. 384

 

Etil hidrogen fosfonat

 

≥ 960 g/kg (izražen

kao fosetil- Al)

 

1.5.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

132

 

Trineksapak

CAS br. 104273- 73- 6

CIPAC br. 732

 

4- (ciklopropilhidroksimetilen)- 3,5- dioksocikloheksankarboksilna kiselina

 

≥ 940 g/kg (izražen

kao trineksapak- etil)

 

1.5.2007.

 

15.12.2024

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i sisara.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

133

 

Dihlorprop- P

CAS br. 15165- 67- 0

CIPAC br. 476

 

(R)- 2- (2,4- dihlorfenoksi) propanska kiselina

 

≥ 900 g/kg

 

1.6.2007.

 

15.3.2025

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid. Što se tiče žitarica, primjena je dopuštena samo u proljeće i to ne više od 800 g aktivne materije po hektaru u jednojprimjeni.Upotreba na livadama nije dopuštena.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

134

 

Metkonazol

CAS br. 125116- 23- 6

(stereohemija nije određena)

CIPAC br. 706

 

(1RS,5RS:1RS,5SR)- 5- (4- hlorbenzil)- 2,2- dimetil- 1- (1H- 1,2,4- triazol- 1- ilmetil) ciklopentanol

 

≥ 940 g/kg (suma

cis– i trans- izomera)

 

1.6.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

135

 

Pirimetanil

CAS br. 53112- 28- 0

CIPAC br. nije određen

 

N- (4,6- dimetilpirimidin- 2- il) anilin

 

≥ 975 g/kg

proizvodna nečistoća

cijanamida je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.5 g/kg u tehničkom materijalu.

 

1.6.2007.

 

15.3.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

136

 

Triklopir

CAS br. 055335- 06- 3

CIPAC br. 376

 

3,5,6- trihlor- 2- piridiloksioctena kiselina

 

≥ 960 g/kg

(kao triklopir butoksietil ester)

 

1.6.2007.

 

15.12.2024

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid. Dopušten za ukupnu godišnju upotrebu od najviše 480 g aktivne materije po hektaru.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

- obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uslovi za odobrenje trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i treba započeti programe praćenja u osjetljivim područjima, prema potrebi,

- obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

- obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi.

Uslovi odobrenja prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

137

 

Metrafenon

CAS br.: 220899- 03- 6

CIPAC br. 752

 

3’- bromo- 2,3,4,6’ - tetrametoksi- 2’,6- dimetilbenzofenon

 

≥ 940 g/kg

 

1.2.2007.

 

15.12.2024.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

139

 

Spinosad

CAS br.:

131929- 60- 7

(Spinosan A)

131929- 63- 0

(Spinosan D)

CIPAC br.: 636

 

Spinosan A:

(2S,3aS,5aS,5bS,9S,13S, 14R,16a- S,16bR)- 2- (6- deoxy- 2,3,4- tri- O- methil-

α- L- manopiranosiloksi)-

13- (4- dimetilamino-

2,3,4,6- tetradeoksi- ß- D- eritropiranosiloksi)- 9- etil- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b- heksadekahidro- 14- metil- 1H- 8- oksaciklododeca[b]as- indacene- 7,15- dione

Spinosan D:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bR)- 2- (6- deoxy- 2,3,4- tri- O- metil- α- L- mannopiranosiloksi)- 13- (4- dimetilamino- 2,3,4,6- tetradeoksi- ß- D- eritropiranosiloksi)- 9- etil- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b- heksadekahidro- 4,14- dimetil- 1H- 8- oksacoklododeca[b]as- indacen- 7,15- dion

Spinosad je smjesa spinosana A u omjeru od 50- 95% i spinosana D u omjeru do 5- 50%.

≥ 850 g/kg

 

1.2.2007.

 

15.3.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama,

– obratiti posebnu pažnju na rizik za gliste kada se spinosad primjenjuje u staklenicima.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

145

 

Kaptan

CAS br. 133- 06- 02

CIPAC br. 40

 

N- (trihlormetiltio)cikloheks- 4- en- 1,2- dikarboksimid

 

≥ 910 g/kg

Nečistoće:

perhlormetil- merkaptan (R005406): najviše do 5 g/kg

folpet: najviše do 10 g/kg

ugljikov tetrahlorid: najviše do 0,1 g/kg

1.10.2007.

 

15.11.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju kaptan za druge upotrebe osim na paradajzu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 2. tačke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena

maksimalno dopuštenih koncentracija,

– zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

146

 

Folpet

CAS br. 133- 07- 3

CIPAC br. 75

 

N- (trihlormetiltio)ftalimid

 

≥ 940 g/kg

Nečistoće:

perhlormetil- merkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg

ugljikov tetrahlorid: najviše do 4 g/kg

1.10.2007.

 

15.2.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju folpet za druge upotrebe osim na ozimoj pšenici, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i organizama u zemljištu. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

147

 

Formetanat

CAS br. 23422- 53- 9

CIPAC br. 697

 

3- dimetilaminometil- leneaminofenil metilkarbamat

 

≥ 910 g/kg

 

1.10.2007.

 

15.2.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju formetanat za druge upotrebe osim na paradajzu u polju i ukrasnom grmlju, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi i pčela te se mora osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– obratiti posebnu pažnju na izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

150

 

Dimetomorf

CAS br.: 110488- 70- 5

CIPAC br.: 483

 

(E,Z)- 4- [3- (4- hlorfenil)- 3- (3,4- dimetoksifenil)akriloil]morfolin

 

≥ 965 g/kg

 

1.10.2007.

 

15.2.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

– na zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

152

 

Metribuzin

CAS br.: 21087- 64- 9

CIPAC br.: 283

 

4- amino- 6- terc- butil- 3- metiltio- 1,2,4- triazin- 5(4H)- on

 

≥ 910 g/kg

 

1.10.2007.

 

15.2.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju metribuzin za druge upotrebe osim kao selektivnog post- emergence herbicida u krompiru (primjena poslije nicanja), potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi, vodenog bilja, bilja izvan tretiranog područja koje ne pripada ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika;

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

 

154

 

Propamokarb

CAS br.: 24579- 73- 5

CIPAC br.: 399

 

Propil 3- (dimetilamino)propilkarbamat

 

≥ 920 g/kg

 

1.10.2007.

 

15.6.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju propamokarb za druge upotrebe osim folijarne primjene, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite;

– prenos ostataka u zemljištu na sljedeće kulture u plodoredu,

– zaštitu površinskih i podzemnih voda u osjetljivim područjima,

– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

156

 

Pirimifos – metil

CAS br: 29232- 93- 7

CIPAC br.: 239

 

O- (2- dietilamino- 6- metilpirimidin- 4- il) O,O- dimetil tiofosfat

 

> 880 g/kg

 

1.10.2007.

 

15.6.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid za skladištenje poslije berbe.Ručna primjena nije dopuštena.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju pirimifos- metil za druge upotrebe osim primjene pomoću automatiziranih sistema u praznim skladištima žitarica, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– na sigurnost korisnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme uključujući sredstva za zaštitu respiratornog sistema i mjere za smanjenje rizika izloženosti,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

158

 

Beflubutamid

CAS br.: 113614- 08- 7

CIPAC br.: 662

 

(RS)- N- benzil- 2- (4- fluor- 3- trifluormetilfenoksi)- butanamid

 

≥ 970 g/kg

 

1.12 2007.

 

31.10.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na rizik za vodene organizme.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

160

 

Prosulfokarb

CAS br.: 52888- 80- 9

CIPAC br.: 539

 

S- benzil (dipropil)tiokarbamat

 

970 g/kg

 

1.11.2008.

 

31.1.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja.

161

 

Fludioksonil

CAS br.: 131341- 86- 1

CIPAC br.: 522

 

4- (2,2- difluor- 1,3- benzodioksol- 4- il)- 1H- pirol- 3- karbonitril

 

950 g/kg

 

1.11.2008.

 

15.6.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju fludioksonil za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji te:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda, posebno metabolitima koji nastaju fotolizom u zemljištu CGA 339833 i CGA 192155 u osjetljivim područjima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu riba i vodenih beskralježnjaka.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

162

 

Klomazon

CAS br.: 81777- 89- 1

CIPAC br.: 509

 

2- (2- hlorbenzil)- 4,4- dimetil- 1,2- oksazolidin- 3- on

 

960 g/kg

 

1.11.2008.

 

15.6.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

163

 

Bentiavalikarb

CAS br. 413615- 35- 7

CIPAC br. 744

 

[(S)- 1- {[(R)- 1- (6- fluor- 1,3- benzotiazol- 2- il) etil]karbamoil}- 2- metilpropil] karbaminska kiselina

 

≥ 910 g/kg

Sljedeće proizvodne nečistoće

smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj materiji niti jedna ne smije preći navedene nivoe

6,6′- difluor- 2,2′- dibenzotiazol:

< 3,5 mg/kg

bis(2- amino- 5- fluorfenil)disulfid:< 14 mg/kg

1.8.2008.

 

 

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (bentiavalikarb) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 13.12.2024. godine.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika,

– zaštitu zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bentiavalikarb za druge upotrebe osim u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

164

 

Boskalid

CAS br. 188425- 85- 6

CIPAC br. 673

 

 2- klor- N- (4′- klorbifenil- 2- il)nikotinamid

≥ 960 g/kg

 

1.8.2008.

 

15.4.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika,

– dugotrajni rizik za ptice i organizme u zemljištu,

– rizik nakupljanja u zemljištu ako se aktivna materija koristi u višegodišnjim nasadima ili u sljedećim kulturama u plodoredu.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

166

 

Fluoksastrobin

CAS br. 361377- 29- 9

CIPAC br. 746

 

(E)- {2- [6- (2- hlorfenoksi)- 5- fluorpirimidin- 4- iloksi]fenil}(5,6- dihidro- 1,4,2- dioksazin- 3- il)metanon

O- metiloksim

 

≥ 940 g/kg

 

1.8.2008.

 

15.6.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika, posebno pri rukovanju nerazrijeđenim koncentratom. Uslovi upotrebe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite, kao što je nošenje štitnika za lice,

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je tamo gdje je to prikladno primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

– nivo ostataka metabolita fluoksastrobina, kada se slama sa tretiranih područja koristi kao hrana za životinje. Uslovi upotrebe trebaju uključivati ograničenja za hranidbu životinja, tamo gdje je to prikladno.

– rizik nakupljanja u površinskom dijelu tla ako se aktivna materija koristi u višegodišnjim nasadima ili u sljedećim kulturama u plodoredu.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

168

 

Protiokonazol

CAS br. 178928- 70- 6

CIPAC br. 745

 

(RS)- 2- (2- (1- hlorciklopropil)- 3- (2- hlorfenil)- 2- hidroksipropil)- 2,4- dihidro- 1,2,4- triazol- 3 tion

 

≥ 970 g/kg

sljedeće proizvodne nečistoće

smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj materiji niti jedna ne smije preći navedene nivoe – Toluen: < 5 g/kg

– Protiokonazol- destio(2- (1- hlorciklopropil)1- (2- hlorfenil)- 3- (1,2,4- triazol- 1- il)- propan- 2- ol): < 0,5 g/kg

(LOD)

 

1.8.2008.

 

15.8.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika prilikom primjene prskanjem. Uslovi upotrebe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite,

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu ptica i malih sisara. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

 

169

 

Amidosulfuron

CAS br. 120923- 37- 7

CIPAC br. 515

 

3- (4,6- dimetoksipirimidin- 2- il)- 1- (N- metil- N- metilsulfonilaminosulfonil)

urea

ili

1- (4,6- dimetoksipirimidin- 2- il)- 3- mesil(metil)sulfamoilurea

≥ 970 g/kg

 

1.1.2009.

 

15.8.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju amidosulfuron za druge upotrebe osim na livadama i pašnjacima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda s obzirom na mogućnost zagađenja podzemnih voda produktima razgradnje ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenog bilja.

Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

170

 

Nikosulfuron

CAS br. 111991- 09- 4

CIPAC br. 709

 

2- (4,6- dimetoksipirimidin- 2- ilkarbamoil) sulfamoil]- N,N- dimetilnikotinamid

ili

1- (4,6- dimetoksipirimidin- 2- il)- 3- (3- dimetilkarbamoil- 2- piridilsulfonil)urea

 

≥ 910 g/kg

 

1.1.2009.

 

31.3.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– moguću izloženost vodenog okoliša metabolitu DUDN ako se nikosulfuron primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem,

– zaštitu vodenog bilja i mora se osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te je potrebno osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja,

– zaštitu površinskih i podzemnih voda na područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

171

 

Klofentezin

CAS br.: 74115- 24- 5

CIPAC br.: 418

 

3,6- bis(2- hlorfenil)- 1,2,4,5- tetrazin

 

≥ 980 g/kg (suhi materijal)

 

1.1.2009.

 

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu materiju (klofentazin) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 11.11.2024. godine

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- specifikacija tehničke aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehničke aktivne materije;

– zaštitu sigurnosti korisnika i radnika dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno;

- mogućnost prenosa aktivne materije na duge razdaljine zrakom;

- rizik za ne ciljane organizme. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

172

 

Dikamba

CAS br.: 1918- 00- 9

CIPAC br.: 85

 

3,6- dihlor- 2- metoksibenzojeva kiselina

 

≥ 850 g/kg

 

1.1.2009.

 

31.3.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ne ciljanih biljaka.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

173

 

Difenokonazol

CAS br.: 119446- 68- 3

CIPAC br.: 687

 

3- hlor- 4- [(2RS,4RS;2RS,4SR)- 4-

metil- 2- (1H- 1,2,4- triazol- 1- ilmetil)- 1,3- dioksolan- 2- il]fenil

4- hlorfenil eter

 

≥ 940 g/kg

Maksimalan sadržaj toulena 5g/kg

 

1.1.2009.

 

15.3.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

176

 

Lenacil

CAS br.: 2164- 08- 1

CIPAC br.: 163

 

3- cikloheksil- 1,5,6,7- tetrahidrociklopentapirimidin- 2,4(3H)- dion

 

≥ 975 g/kg

 

1.1.2009.

 

15.8.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- rizik za vodene organizme, posebno alge i vodene biljke. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda;

- zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje na područjima sa osjetljivim (lakim zemljištem) i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i program sistemskog praćenja potencijalne kontaminacije podzemnih voda metabolitima IN- KF 313, M1, M2 i M3 u osjetljivim područjima tamo gdje je to prikladno.

178

 

Pihloram

CAS br.: 1918- 02- 1

CIPAC br.: 174

 

4- amino- 3,5,6- trihlorpiridin- 2- karboksilna kiselina

 

≥ 920 g/kg

 

1.1.2009.

 

15.2.2028.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- potencijalno zagađenje podzemnih voda gdje se pikloram primjenjuje u regijama s osjetljivim zemljištima ili klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno

180

 

Bifenoks

CAS br. 42576- 02- 3

CIPAC br 413

 

metil 5- (2,4- dihlorfenoksi)- 2- nitrobenzoat

 

≥ 970 g/kg nečistoće:

max. 3 g/kg 2,4- dihlorofenol

max. 6 g/kg 2,4- dihloranisol

1.1.2009.

 

31.3.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

a) sigurnost korisnika sredstva i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, prema potrebi;

b) izloženost potrošača putem hrane ostacima bifenoksa u proizvodima životinjskog porijekla i u sljedećim kulturama u plodoredu

c) uslove životne sredine koji mogu prouzrokovati stvaranje nitrofena.

Mogu se odrediti ograničenja u pogledu uslova upotrebe ako je to primjereno s obzirom na tačku c.

181

 

Diflufenikan

CAS br. 83164- 33- 4

CIPAC br 462

 

2’,4’- difluor- 2- (α,α,α - trifluor- m- toliloksi)nikotinanilid

 

≥ 970 g/kg

 

1.1.2009.

 

15.1.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja, tamo gdje je to prikladno.

182

 

Fenoksaprop- P

CAS br 113158- 40- 0

CIPAC br. 484

 

(R)- 2[4- [(6- hlor- 2- benzoksazolil)oksi]- fenoksi]- propanska kiselina

 

≥ 920 g/kg

 

1.1.2009.

 

15.8.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS ,pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi,

– prisutnost zaštitne materije mefenpir- dietila u FFS vezano uz izloženost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica,

– perzistentnost aktivne materije i nekih od njenih produkata razgradnje u hladnijim područjima i područjima gdje se mogu pojaviti anaerobni uslovi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

183

 

Fenpropidin

CAS br. 67306- 00- 7

CIPAC br. 520

 

(R,S)- 1- [3- (4- tert- butilfenil)- 2- metilpropil]- piperidin

 

≥ 960 g/kg (racemat)

 

1.1.2009.

 

15.5.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama te je potrebno osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

186

Tritosulfuron

CAS br. 142469- 14- 5

CIPAC br. 735

 

1- (4- metoksi- 6- triflurmetil- 1,3,5- triazin- 2- il)- 3- (2- trifluormetil- benzensulfonil)urea

≥ 960 g/kg

Sljedeća proizvodna nečistoća je toksikološki značajna i ne smije prelaziti <0,2 g/kg u tehničkom materijalu:

2- amino- 4- metoksi- 6- (trifluormetil)- 1,3,5- triazin

1.12.2008.

15.7.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na:

– mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu malih sisara.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

187

Flutolanil

CAS br. 66332- 96- 5

CIPAC br. 524

 

α,α,α- trifluor- 3'- izopropoksi- o- toluanilid

≥ 975 g/kg

1.3.2009.

15.6.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju flutolanil za druge upotrebe osim za tretiranje gomolja krompira, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

188

Benfluralin

CAS br. 1861- 40- 1

CIPAC br. 285

 

N- butil- N- etil- α,α,α- trifluor- 2,6- dinitro- p- toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoće:

- etil- butil- nitrozamin:

max. 0,1 mg/kg

1.3.2009.

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (benfluralin) je zabranjen a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 12.5.2024. godine

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju benfluralin za druge upotrebe osim na salati i endiviji, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu ptica, sisara, površinskih voda i vodenih organizama. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

189

Fluazinam

CAS br. 79622- 59- 6

CIPAC br. 521

 

3- hlor- N- (3- hlor- 5- trifluormetil- 2- piridil)- á,á,á- trifluor- 2, 6- dinitro- p- toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoće:

5- hlor- N- (3- hlor- 5- trifluormetil- 2- piridil)- á,á,á- trifluor- 4,6- dinitro- o- toluidin

- najviše do

2 g/kg

1.3.2009.

15.4.2026

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju fluazinam za druge upotrebe osim na krompiru, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu sigurnosti korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu vodenih organizama. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

191

Mepikvat

CAS br. 15302- 91- 7

CIPAC br. 440

 

1,1- dimetilpiperidinij hlorid(mepikvat hlorid)

≥ 990 g/kg

1.3.2009.

15.10.2025

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju mepikvat za druge upotrebe osim na ječmu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane.

197

Beauveria bassiana

SOJ: ATCC 74040

Zbirka kulture: br. ATCC 74040

SOJ: GHA

Zbirka kulture: br. ATCC 74250

Nije primjenjivo

Maksimalan nivo beauvericina:

5 mg/kg

1.5.2009.

30.9.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

204

Trichoderma atroviride

(prije T. harzianum)

SOJ: IMI 206040

Zbirka kulture br. IMI 206040,

ATCC 20476;

SOJ: T11

Zbirka kulture: br.

španski tip zbirke kulture CECT 20498, identičan s IMI 352941

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

1.5.2009.

15.4.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

206

Trichoderma harzianum Rifai

SOJ: Trichoderma harzianum T- 22;

Zbirka kulture br. ATCC 20847

SOJ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Zbirka kulture br. CBS 118749

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

1.5.2009.

15.4.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

207

Trichoderma asperellum

(prije T. harzianum)

SOJ: ICC012

Zbirka kulture br. CABI CC IMI 392716

SOJ: Trichoderma asperellum (prije T. viride T25) T25

Zbirka kulture br. CECT 20178

SOJ: Trichoderma asperellum (prije T. viride TV1) TV1

Zbirka kulture br. MUCL 43093

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

1.5.2009.

15.4.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

208

Trichoderma gamsii (prije T. viride)

SOJEVI: ICC080

Zbirka kulture br. IMI CC broj 392151 CABI

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

1.5.2009.

15.4.2025.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

213

Fenpiroksimat

CAS br. 134098- 61- 6

CIPAC br. 695

 

terc- butil (E)- alfa- (1,3- dimetil- 5- fenoksipirazol- 4- ilmetilenamino- oksi)- p- toluat

> 960 g/kg

1.5.2009.

15.6.2026

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

Sljedeće upotrebe nisu dopuštene:

– primjena u visokim kulturama sa velikim rizikom zanošenja kao što su npr. traktor sa zračnom mlaznicom i leđne odnosno ručne prskalice.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– uticaj na vodene organizme i zglavkare koji ne pripadaju ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

215

Aklonifen

CAS br. 74070- 46- 5

CIPAC br. 498

 

2- hlor- 6- nitro- 3- fenksianilin

≥ 970 g/kg

Proizvodna nečistoća fenola je toksikološki značajna i najviši dopušten nivo je

5 g/kg

1.8.2009.

31.10.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju aklonifen za druge upotrebe osim na suncokretu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS,pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– specifikaciju tehničke aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba uporediti i provjeriti prema specifikaciji tehničke aktivne materije,

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u kulturama u plodoredu i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

217

Metazahlor

CAS br. 67129- 08- 2

CIPAC br. 411

 

2- hlor- N- (pirazol- 1- ilmetil)acet- 2′,6′- ksilidid

≥940 g/kg

Proizvodna nečistoća toluen je toksikološki značajna i najviši dopušten nivo je 0,05%

1.8.2009.

31.10.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid. Upotreba treba biti ograničena na ukupnu dozu od najviše 1,0 kg/ha tokom razdoblja od 3. godine na istoj površini.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće onečišćenje podzemnih voda metabolitima 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i 479M12.

218

Octena kiselina

CAS br.: 64- 19- 7

CIPAC br.: 838

 

Octena kiselina

≥ 980 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika; zaštitu podzemnih voda i vodenih organizama.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

220

Aluminijev silikat

CAS br.: 1332- 58- 7

CIPAC br.: 841

 

Nije primjenjivo

Hemijski naziv: Aluminijev silikat

 

≥ 999,8 g/kg

1.9.2009.

15.12.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao repelent.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obrаtiti posebnu pаžnju nа sigurnost radnika i osigurati da uslovi upotrebe moraju uključivati primjenu odgovarajuće lične i respiratorne zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

223

Kalcijev karbid

CAS br.: 75- 20- 7

CIPAC br.: 910

 

Kalcijev acetilid

≥ 765 g/kg

Sadržava 0,08- 0,9 g/kg kalcijevog fosfida

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao repelent.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

227

Etilen

CAS br.: 74- 85- 1

CIPAC br.: 839

Etilen

>90%

Relevantne nečistoće: etilen oksid, maksimalan udio 1 mg/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta bilja za upotrebu u zatvorenim prostorima i od strane profesionalnih korisnika.DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obrаtiti posebnu pažnju nа:

a) usklađenost Etilena sa zahtijevanim specifikacijama, nezavisno o obliku u kojem se dostavlja korisniku;

b) zaštiti primjenjitelja, radnika i prisutnih lica.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

228

Ekstrakt čajevca (Melaleuca alternifolia, eng. tea tree)

CAS br.: ulje čajevca 68647- 73- 4

Glavne komponente:

terpinen- 4- ol 562- 74- 3

γ- terpinen 99- 85- 4

α- terpinen 99- 86- 5

1,8- cineol 470- 82- 6

CIPAC br.: 914

Ulje čajevca je složena smjesa hemijskih materija

Glavne komponente:

terpinen- 4- ol

≥ 300 g/kg

γ- terpinen ≥ 100 g/kg

α- terpinen ≥ 50 g/kg

1,8- cineol ≥ 1g/kg

Metil eugenol: najviše 1 g/kg tehničkog materijala

1.9.2009.

31.1.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid u stakleniku.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu korisnika FFS i radnika kako bi se osiguralo da uslovi upotrebe prema potrebi uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

- zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje u

područjima s osjetljivim zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim

uslovima,

- zaštitu površinskih voda i vodenih organizama,

- zaštitu pčela medarica, neciljnih zglavkara, glista i mikroorganizama i makroorganizama u zemljištu koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

230

Masne kiseline C7 do C20

CAS br.: 112- 05- 0 (pelargonična kiselina)

67701- 09- 1 (masne kiseline C7- C18 i C18 nezasićene kalijeve soli)

124- 07- 2 (kaprilna kiselina

334- 48- 5 (kaprinska kiselina)

143- 07- 7 (laurinska kiselina)

112- 80- 1 (oleinska kiselina)

85566- 26- 3 (masne kiseline C8- C10 Me esteri)

111- 11- 5 (Metil oktanoat)

110- 42- 9 (Metil dekanoat)

CIPAC br.: nije određen

Nonanska kiselina

kaprilna kiselina, pelargonična kiselina, kaprinska kiselina, laurinska kiselina, oleinska kiselina (ISO u svakom slučaju)

Oktanska kiselina, nonanska kiselina, dekanska kiselina, dodekanska kiselina, cis- 9- octadekanska kiselina (IUPAC u svakom slučaju)

Masne kiseline, C7- C10, Me esteri

≥ 889 g/kg (pelargonična kiselina)

≥ 838 g/kg masne kiseline

≥ 99% masna kiselina

metil estera

1.9.2009.

15.12.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, akaricid, herbicid i regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

232

Giberelinska kiselina

CAS br.: 77- 06- 5

CIPAC br.: 307

 

(3S, 3aS, 4S, 4aS, 7S, 9aR, 9bR, 12S)- 7, 12- dihidroksi- 3- metil- 6- metilen- 2- oksoperhidro- 4a, 7- metan- 9b, 3- propenol (1, 2- b)furan- 4- karboksilna kiselina

Alt: (3S, 3aR, 4S, 4aS, 6S, 8aR, 8bR, 11S)- 6, 11- dihidroksi- 3- metil- 12- metilen- 2- okso- 4a, 6- metan- 3, 8b- prop- lenoperhidroindenol (1, 2- b) furan- 4- karboksilna kiselina

≥ 850 g/kg

1.9.2009.

15.7.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

233

Giberelini

CAS br.:

GA4: 468- 44- 0

GA7: 510- 75- 8

GA4A7 smjesa: 8030- 53- 3

CIPAC br.: nije određen

 

GA4:

(3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)- 12- hidroksi- 3- metil- 6- metilen- 2- oksoperhidro- 4a, 7- metan- 3, 9b- propanoazulen[1, 2- b]furan- 4- karboksilna kiselina

GA7:

(3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)- 12- hidroksi- 3- metil- 6- metilen- 2- oksoperhidro- 4a, 7- metano- 9b, 3- propenoazulen[1, 2- b]furan- 4- karboksilna kiselina

Izvješće o pregledu (SANCO/2614/2008)

1.9.2009.

15.7.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

234

Hidrolizirani proteini

CAS br.: nije određen

CIPAC br.: 901

 

Nije primjenjivo

Izvješće o ponovnoj ocjeni

(SANCO/2651/2008)

1.9.2009.

15.4.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao atraktant.

Hidrolizirani proteini životinjskog porijekla moraju biti u skladu s pravilima propisanim za sporedne životinjske proizvode koji nisu namijenjeni za ljudsku upotrebu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obrаtiti posebnu pаžnju nа sigurnost radnika i operatera osigurati da uslovi upotrebe moraju uključivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

235

Željezo sulfat

Željezo (II) sulfat bezvodni:

CAS br.: 7720- 78- 7

Željezo (II) sulfat monohidrat:

CAS br.: 17375- 41- 6

Željezo (II) sulfat heptahidrat:

CAS br.: 7782- 63- 0

CIPAC br.: 837

Željezov (II) sulfat ili Željezo (2+) sulfat

Željezo (II) sulfat bezvodni

≥ 350 g/kg ukupnog željeza

Odgovarajuće nečistoće:

Arsen 18mg/kg

Kadmium 1,8mg/kg

Hrom 90mg/kg

Olovo 36mg/kg

Živa 1,8mg/kg

Izraženo na osnovu bezvodne varijante

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obrаtiti posebnu pаžnju na:

- Rizik za operatore;

- Rizik za djecu/rezidente koji igraju na tretiranom terenu;

- Rizik za površinske vode i vodene organizme.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno.

241

Biljna ulja/ulje klinčića

CAS br.: 84961- 50- 2 (ulje klinčića)

97- 53- 0 (Eugenol - glavna komponenta)

CIPAC br.: 906

Ulje klinčića je složena smjesa hemijskih materija.

Glavna komponenta je eugenol.

≥ 800 g/kg

Relevantna nečistoča: metil- eugenol do najviše 0,1% tehničke materije

1.9.2009.

31.1.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i baktericid za tretiranje nakon berbe samo u zatvorenom prostoru.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj cjelokupnoj ocjeni posebnu pažnju obratiti na zaštitu korisnika FFS i radnika te osigurati da uslovii upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava prema potrebi.

242

Biljna ulja /ulje uljane repice

CAS br.: 8002- 13- 9

CIPAC br.: nije određen

 

Ulje uljane repice

Ulje uljane repice je složena smjesa masnih kiselina

Relevantnih nečistoća do 2% eruka kiselina

1.9.2009.

15.12.2024

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

243

Biljna ulja/ulje klasaste metvice (Mentha spicata, eng. spearmint oil)

CAS br.: 8008- 79- 5

CIPAC br.: 908

 

Ulje klasaste metvice

≥ 550 g/kg kao

(R)- karvon

1.9.2009.

31.1.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta za post žetveni tretman na krompiru.

Potrebno je osigurati da odobrenje obezbjedi da se tretman parom izvodi isključivo u skladištima opremljenim za profesionalnu upotrebu i da će se primjeniti najbolje raspoložive metode koje će isključiti ispuštanje prozvoda u okoliš (parama) tokom skladištenja, transporta, oslaganja otpada i primjene.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

246

Piretrini

CAS br.: (A) i (B):

Piretrini: 8003- 34- 7

Ekstrakt A: ekstrakti buhača (Chrysanthemum

cinerariaefolium:

89997- 63- 7)

piretrin 1: CAS 121- 21- 1

piretrin 2: CAS 121- 29- 9

cinerin 1: CAS 25402- 06- 6

cinerin 2: CAS 121- 20- 0

žasmolin 1: CAS 4466- 14- 2

žasmolin 2: CAS 1172- 63- 0

Ekstrakt B: piretrin 1: CAS 121- 21- 1

piretrin 2: CAS 121- 29- 9

cinerin 1: CAS 25402- 06- 6

cinerin 2: CAS 121- 20- 0

žasmolin 1: CAS 4466- 14- 2

žasmolin 2: CAS 1172- 63- 0

CIPAC br. 32

Piretrini su složena smješa hemijskih jedinjenja.

Ekstrakt A: ≥

500 g/kg piretrina

Ekstrakt B: ≥

480 g/kg piretrina

1.9.2009.

15.6.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) rizik za korisnike sredstva i radnike;

(b) rizik za organizme koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju primjenu odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i ostale mjere za smanjenje rizika.

 

257

Urea

CAS br.: 57- 13- 6

CIPAC br.: 913

 

Urea

≥ 98% w/w

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao atraktant i fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

260

Aluminijev fosfid

CAS br. 20859- 73- 8

CIPAC br. 227

 

Aluminijev fosfid

≥ 830 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, rodenticid, talpacid i leporicid u sredstvima za direktnu primjenu koja sadrže aluminijev fosfid.

Dopušten za upotrebu kao rodenticid, talpacid i leporicid samo na otvorenom prostoru.

Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu potrošača i osigurati da se, pri suzbijanju skladišnih štetnika potrošena sredstva za direktnu primjenu koja sadrže aluminijev fosfid uklone sa prehrambenih proizvoda i da se nakon toga u odgovarajućem periodu sredstva ne primjenjuju,

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i sredstava za zaštitu dišnog sistema,

– zaštitu korisnika i radnika tokom fumigacije i primjene u zaštićenom prostoru,

– zaštitu radnika prilikom ulaska na tretirano područje (nakon perioda fumigacije) u zaštićenom prostoru,

– zaštitu drugih prisutnih lica od isticanja plina u zaštićenom prostoru,

– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zatrpavanje jama te potpunu inkorporaciju granula u zemljište, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda, tamo gdje je to prikladno.

262

Magnezijev fosfid

CAS br. 12057- 74- 8

CIPAC br. 228

 

Magnezijev fosfid

≥ 880 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, rodenticid, talpicid i leporicid u sredstvima za direktnu primjenu koja sadrže magnezijev fosfid.

Dopušten za upotrebu kao rodenticid, talpicid i leporicid samo na otvorenom prostoru.

Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu potrošača i osigurati da se, pri suzbijanju skladišnih štetnika potrošena sredstva za direktnu primjenu koja sadrže magnezijev fosfid uklone sa prehrambenih proizvoda i da se nakon toga u odgovarajućem periodu sredstva ne primjenjuju,

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i sredstava za zaštitu dišnog sistema,

– zaštitu korisnika i radnika tokom fumigacije i primjene u zaštićenom prostoru,

– zaštitu radnika prilikom ulaska na tretirano područje (nakon perioda fumigacije) u zaštićenom prostoru,

– zaštitu drugih prisutnih lica od isticanja plina u zaštićenom

prostoru,

– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zatrpavanje jama te potpunu inkorporaciju granula u zemljište, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda, tamo gdje je to prikladno.

263

Cimoksanil

CAS br. 57966- 95- 7

CIPAC br. 419

 

1- [(E/Z)- 2- cijano- 2- metoksiiminoacetil]- 3- etilurea

≥ 970 g/kg

1.9.2009.

15.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

264

Dodemorf

CAS br. 1593- 77- 7

CIPAC br. 300

 

cis/trans- [4- ciklododecil]- 2,6- dimetilmorfolin

≥ 950 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid na ukrasnom bilju u staklenicima.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

265

2,5- Dihlorbenzojeva kiselina metilester

CAS br. 2905- 69- 3

CIPAC br. 686

 

metil- 2,5- dihlorbenzoat

≥ 995 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta i fungicid prilikom cijepljenja vinove loze zaštićenom prostoru.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS,pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

266

Metamitron

CAS br. 41394- 05- 2

CIPAC br. 381

 

4- amino- 4,5- dihidro- 3- metil- 6- fenil- 1,2,4- triazin- 5- on

≥ 960 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju metamitron za druge upotrebe osim na korjenastim kulturama, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– rizik za ptice i sisare te bilje koje ne pripada ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

267

Sulkotrion

CAS br. 99105- 77- 8

CIPAC br. 723

 

2- (2- hlor- 4- mesilbenzoil)cikloheksan- 1,3- dion

≥ 950 g/kg

Nečistoće:

- hidrogen

cijanid: najviše do

80 mg/kg

- toluen: najviše do

4 g/kg

1.9.2009.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno,

– rizik za ptice koje se pretežno hrane kukcima, vodeno bilje i bilje koje ne pripada ciljanoj grupi i zglavkare koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

268

Tebukonazol

CAS br. 107534- 96- 3

CIPAC br. 494

 

(RS)- 1- p- hlorfenil- 4,4- dimetil- 3- (1H- 1,2,4- triazol- 1- ilmetil)- pentan- 3- ol

≥ 905 g/kg

1.9.2009.

15.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika FFS i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– izloženost potrošača metabolitima tebukonazola (triazola) putem hrane,

- mogućnost onečišćenje podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim zemljištima i nepovoljnim klimatskim uslovima, naročito u pogledu pojave metabolita1,2,4- triazola u podzemnim vodama;

– zaštitu ptica i sisara koji se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i zaštitu sisaara biljojeda i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

271

 

Bensulfuron

CAS br. 83055- 99- 6

CIPAC br. 502.201

 

α- [(4,6- dimetoksipirimidin- 2-

ilkarbamoil)sulfamoil]- o- toluik

acid (bensulfuron)

metil α- [(4,6- dimetoksipirimidin-

2- ilkarbamoil)sulfamoil]-

o- toluat (bensulfuron- metil)

≥ 975 g/kg

 

1.11.2009.

 

15.8.2026.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

272

 

Natrijev 5- nitrogvajakolat

CAS br. 67233- 85- 6

CIPAC br. nije određen

 

Natrijum 2- metoksi-

5- nitrofenolat

 

≥ 980 g/kg

 

1.11.2009.

 

31.1.2027

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao biljni regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- specifikacija komercijalno proizvedenog tehničkog materijala mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehničkog materijala.

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost.

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

273

Natrijev

o- nitrofenolat

CAS br. 824- 39- 5

CIPAC broj nije određen

 

Natrijum 2- nitrofenolat; natrijum

o- nitrofenolat

 

≥ 980 g/kg

Sljedeće nečistoće

su toksikološki

značajne:

Fenol

najviši sadržaj:

0,1 g/kg

2,4 dinitrofenol

najviši sadržaj:

0,14 g/kg

2,6 dinitrofenol

najviši sadržaj:

0,32 g/kg

 

1.11.2009.

 

31.1.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao biljni regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- specifikacija komercijalno proizvedenog tehničkog materijala mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehničkog materijala.

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost.

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

274

 

Natrijev p- nitrofenolat

CAS br. 824- 78- 2

CIPAC broj nije određen

 

Natrijum 4- nitrofenolat; natrijum

p- nitrofenolat

 

≥ 998 g/kg

Sljedeće nečistoće

su toksikološki

značajne:

Fenol

najviši sadržaj:

0,1 g/kg

2,4 dinitrofenol

najviši sadržaj:

0,07 g/kg

2,6 dinitrofenol

najviši sadržaj:

0,09 g/kg

1.11.2009.

 

31.1.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao biljni regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- specifikacija komercijalno proizvedenog tehničkog materijala mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom.

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost.

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

275

 

Tebufenpirad

CAS br. 119168- 77- 3

CIPAC br. 725

 

N- (4- terc- butilbenzil)- 4- kloro-

3- etil- 1- metilpirazol- 5- karboksamid

 

≥ 980 g/kg

 

1.11.2009.

 

31.1.2027.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid i insekticid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

- zaštita ptica koje se hrane insektima i mora se osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

276

 

Hlormekvat

CAS br. 7003- 89- 6 (hlormekvat)

CAS br. 999- 81- 5 (hlormekvat hlorid)

CIPAC br. 143 (hlormekvat)

CIPAC br. 143.302 (hlormekvat hlorid)

 

2- hloroetiltrimetilammonium

(hlormekvat)

2- hloroetiltrimetilamonium

hlorid

(hlormekvat hlorid)

 

 

≥ 636 g/kg

Nečistoće:

1,2- dihloroetan: najviše 0,1

g/kg (na sadržaj suhog hloromekvat hlorida).

Hloreten (vinilhlorid):

najviše 0,0005 g/kg (na sadržaj suhog hloromekvat hlorida).

 

1.12.2009.

 

28.2.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao biljni regulator rasta na žitaricama i bilju koje nije namjenjeno prehrani.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju hlormekvat za druge upotrebe osim na raži i tritikaleu, posebno vezano uz izloženost potrošača, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

–zaštitu ptica i sisara

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

278

Propakvizafop

CAS br. 111479- 05- 1

CIPAC br. 173

 

2- izopropilidenaminooksietil

(R)- 2- [4- (6-

hlor- kvinoksalin- 2-

iloksi)fenoksi]propionat

 

≥ 920 g/kg

Toluen, najviši sadržaj

5 g/kg

 

1.12.2009.

28.2.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- specifikacija komercijalno proizvedenog tehničkog materijala mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom,

- sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama i biljaka koje ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

– zaštitu zglavkara koje ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

279

Kizalofop- P- tefuril CAS br. 119738- 06- 6

CIPAC br. 641.226

(RS)- tetrahidrofurfuril- (R)- 2- [4- (6- hlorkinoksalin- 2- iloksi)fenoksi] propionat

≥ 795 g/kg

1.12.2009.

28.2.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U toj cjelokupnoj ocjeni treba obratiti posebnu pažnju na:

- specifikaciju tehničkog materijala proizvedenog za tržište, koja mora biti potvrđena i dokumentovana odgovarajućim analitič­kim podacima.

Eksperimentalni materijal koji je upotrijebljen u toksikološkoj dokumentaciji treba uporediti i provjeriti u odnosu na tu specifikaciju tehničkog materijala,

- sigurnost korisnika sredstva i radnika te osigurati da je uslovima upotrebe propisana primjena odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

- zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za odobrenje uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone. Uslovi za odobrenje prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

 

Kizalofop- P- etil CAS br. 100646- 51- 3 CIPAC br. 641.202

 

etil (R)- 2- [4- (6- hlorkinoksalin- 2- iloksi)fenoksi]propionat

≥ 950 g/kg

1.12.2009.

28.2.2027.

284

Dimetahlor

CAS br. 50563- 36- 5

CIPAC br. 688

 

2- hloro- N- (2-

metoksietil)acet-

2′,6′- ksilidid

≥ 950 g/kg

Nečistoće 2,6-

Dimethylaniline:

Najviše: 0,5 g/kg

1.1.2010.

15.10.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid u primjeni svake treće godine na istoj površini u količini od najviše 1,0 kg/ha.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama i biljaka koje ne pripadaju ciljanoj grupi; i u vezi s ovim identificiranim rizicima primijeniti, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistematskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće onečišćenje podzemnih voda metabolitima CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 i SYN 528702, tamo gdje je to prikladno.

285

Etofenproks

CAS br. 80844- 07- 1

CIPAC br. 471

 

2- (4- etoksifenil)- 2-

metilpropil 3-

pfenoksibenzil

eter

≥ 980 g/kg

1.1.2010.

31.3.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama i u vezi s ovim identificiranim rizicima primijeniti, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu pčela i zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi; u vezi s ovim identificiranim rizicima primijeniti, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

287

Penkonazol

CAS br. 66246- 88- 6

CIPAC br. 446

 

(RS)

1- [2(2,4dihlorofenil)-

pentil]- 1H- [1,2,4]

triazol

≥ 950 g/kg

1.1.2010.

15.10.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje u područjima sa osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

288

Trialat

CAS br 2303- 17- 5

CIPAC br 97

 

S- 2,3,3- trikloroallil

di- izopropil

(tiokarbamat)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitrozo- dizopropilamin)

max. 0,02 mg/kg

1.1.2010.

31.3.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

- izloženost potrošača putem hrane ostacima trialata u tretiranim usjevima, usjevima koji slijede u plodoredu i u proizvodima životinjskog porijekla,

- zaštitu vodenih organizama i biljaka koje ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi registracije uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

- potencijalno onečišćenje podzemnih voda s razgradnjom proizvoda TCPSA kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

289

Triflusulfuron

CAS br. 126535- 15- 7

CIPAC br. 731

 

2- [4- dimetilamino- 6-

(2,2,2- trifluoroetoksi)-

1,3,5- triazin- 2-

ilkarbamoilsulfamoil]- mtoluik

acid

≥ 960 g/kg

 

1.1.2010.

Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu materiju (triflusulfuron- metil) je zabranjen, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 20.8.2024. godine

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- izloženost potrošača putem hrane ostacima metabolita IN- M7222 i IN- E7710 u usjevima koji slijede u plodoredu i u proizvodima životinjskog porijekla,

- zaštitu vodenih organizama i vodenog bilja od rizika koji proizilazi iz upotrebe triflusulfurona i njegovog metabolita IN- 66036, osigurati da uslovi registracije uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

- potencijalno onečišćenje podzemnih voda s razgradnjom produkata IN- M7222 i IN- W6725 kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

292

Sumpor

CAS br. 7704- 34- 9 CIPAC br. 18

 

sumpor

≥ 990 g/kg

1.1.2010.

15.4.2025.

 DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

293

Tetrakonazol

CAS br 112281- 77- 3

CIPAC

br. 726

 

(RS)- 2- (2,4- dihlorofenil)- 3- (1H- 1.2,4- triazol- 1- il)- propil- 1.1,2,2- tetrafluoroetil eter

≥ 950 g/kg (racemična smjesa) Nečistoće

toluen: najviše 13 g/kg

1.1.2010.

31.3.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu vodenih organizama i biljaka koje ne pripadaju ciljanoj grupii u vezi s ovim identificiranim rizicima primijeniti, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

294

Parafinska ulja

CAS br. 64742- 46- 7

CAS br. 72623- 86- 0

CAS br. 97862- 82- 3

CIPAC br. Nije određen

 

parafin ulje

Evropska farmakopeja 6.0

1.1.2010.

31.3.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, akaricid i fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

295

Parafinsko ulje

CAS br. 8042- 47- 5

CIPAC br. nije određen

 

Parafin ulje

Evropska farmakopeja 6.0

1.1.2010.

15.8.2025.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid ili akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

296

Ciflufenamid

CAS br: 180409- 60- 3

CIPAC br: 759

 

(Z)- N- [α- (ciklopropilmetoksiimino) – 2,3- difluoro- 6- (trifluorometil)benzil]- 2- fenilacetamid

> 980 g/kg

1.4.2010.

30.6.2027

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

297

Fluopikolid

CAS br: 239110- 15- 7

CIPAC br: 787

 

2,6- dihloro- N- [3- hloro- 5- (trifluorometil)- 2- piridilmetil]benzamid

≥ 970 g/kg

Nečistoće

toluen: najviše

3 g/kg u tehnničkom materijalu

1.6.2010.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu vodenih organizama;

- zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna meterija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim zemljištem) i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

- obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika;

- mogućnost prijenosa aktivne materije na duge razdaljine zrakom.

Uslove za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za samnjenje rizika i treba se započeti program sustavnog praćenja potencijalne akumulacije i izloženosti osjetljivih područja.

299

2- fenilfenol

(uključujući njegove

soli kao što

je natrijeva so)

CAS br. 90- 43- 7

CIPAC br. 246

 

bifenil- 2- ol

≥ 998 g/kg

1.1.2010.

15.11.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid za tretiranje plodova nakon berbe potapanjem u otopini fungicida u skladištima, za unutrašnju primjenu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu

pažnju na:

– zaštitu korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– uspostavljanje odgovarajuće prakse upravljanja otpadom radi postupanja s ostacima preostalim nakon primjene, uključujući vodu za čišćenje sistema natapanja i ostalih sistema za primjenu. Ako je dopušteno ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju, potrebno je osigurati provođenje lokalne procjene rizika.

 

300

Malation

CAS br: 121- 75- 5

CIPAC br: 12

 

dietil (dimetoksifofinotio- iltio) sukcinata ili S- 1,2- bis (etoksikarbonil)etil O,O- dimetil ditiofosfat

racemat

≥ 950 g/kg

Nečistoće Izomalationa: najviše 2g/kg

 

1.5.2010.

31.7.2026

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid u staklenicima s trajnom konstrukcijom. Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

DIO B

Za provodjenje jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocijenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije, a posebno njegovi dodaci I. i II. u završnoj verziji donesenoj u Stalnom tu za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

U toj ukupnoj ocjeni mora se obratiti posebna pozornost na sljedeće:

(a) ispuštanje iz staklenika materija kao što su kondenzovana voda, slivna voda te tlo i umjetni supstrati kako bi se spriječio rizik za vodene organizme;

(b) zaštitu kolonija oprašivača namjerno postavljenih u staklenik;

(c) zaštitu rukovatelja i radnika tako da je uslovima upotrebe propisana primjena odgovarajuće lične zaštitne opreme, prema potrebi;

(d) zaštitu potrošača u slučaju prerađenih proizvoda.

Potrebno je osigurati da se pripravcima na osnovi malationa prilažu potrebna uputstva kako bi se izbjegao svaki rizik od nastanka izomalationa iznad dopuštene maksimalne količine tokom skladištenja i transporta.

Uslovi odobrenja moraju obuhvatati mjere za smanjenje rizika te se njima treba predvidjeti odgovarajuće označivanje sredstava za zaštitu bilja.

301

Penoksulam

CAS br: 219714- 96- 2

CIPAC br: 758

 

 

3- (2,2- difluoretoksi)- N- (5,8– dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5– c]pirimidin- 2- il)- α,α,α– trifluortoluen- 2- sulfonamid

> 980 g/kg

Nečistoće: Bis- CHYMP 2- kloro- 4- [2- (2- hloro- 5- metoksi- 4- pirimidinil)hidrazino]- 5-

metoksipirimidin najviše

0,1 g/kg u tehničkom materijalu

1.8.2010.

15.5.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu vodenih organizama;

- izloženost potrošača putem hrane ostacima metabolita BSCTA u usjevima koji slijede u plodoredu;

- zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim zemljištem) i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

302

Prokinazid

CAS br: 189278- 12- 4 CIPAC br: 764

 

6- iodo- 2- propoksi- 3- propilkvinazolin- 4(3H)- one

 

> 950 g/kg

 

1.8.2010.

15.5.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- kod upotrebe u vinovoj lozi uz dugoročan rizik za ptice koje se hrane kišnim glistama;

- zaštitu vodenih organizama;

- izloženost potrošača putem hrane ostacima prokvinazida u proizvodima životinjskog porijekla i u usjevima koji slijede u plodoredu;

- sigurnost korisnika.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

304

Metalaksil

CAS br: 57837- 19- 1 CIPAC br: 365

 

Metil N- (metoksiacetil)- N- (2,6- ksilil)- DL- alaninat

 

950 g/kg

Nečistoće 2,6- dimetilanilin su toksikološki

značajne i najviše je:

1 g/kg.

 

1.7.2010.

30.9.2026

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na potencijalno zagađenje podzemnih voda aktivnim materijama ili njenim produktima CGA 62826 i CGA 108906 kada se materije primjenjuju na područja sa osjetljivim zemljištima i / ili nepovoljnim klimatskim uslovima., Tamo gdje je to prikladno, primjeniti mjere smanjenja rizika.

305

Flonikamid (IKI- 220) CAS br: 158062- 67- 0 CIPAC br: 763

 

N- cianometil- 4- (trifluorometil)nikotinamid

 

≥ 960 g/kg

Nečistoće toluene najviše

3 g/kg u tehničkom materijalu

1.9.2010.

30.11.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- na rizik za korisnike i radnike prilikom ulaska na tretirano područje;

- rizik za pčele.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

307

Sulfuril florid

CAS br: 002699- 79- 8 CIPAC br: 757

 

Sulforil florid

>994 g/kg

1.11.2010.

31.1.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid/nematocid (fumigant), za profesionalne korisnike u nepropusno zatvorenom prostoru:

(a) ako je takav prostor prazan; ili

(b) ako se hrana ili hrana za životinje nalaze u fumigiranom objektu, korisnici i subjekti u poslovanju sa hranom osiguravaju da samo ona hrana ili hrana za životinje usklađena s postojećim maksimalnim nivoima ostataka za sulfuril fluorid i ione fluorida utvrđenima Pravilnikom o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 89/12), može ući u lanac hrane i hrane za životinje; u tu svrhu korisnici i subjekti u poslovanju sa hranom u potpunosti provode mjere istovjetne načelima HACCP- a, kako je utvrđeno Pravilnikom o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH",broj 4/13); tačnije, korisnici su dužni identifikovati kritičnu kontrolnu tačku na kojoj je kontrola bitna za sprečavanje prekoračenja maksimalnih nivoa ostataka te utvrditi i provesti efikasne postupke praćenja na toj kritičnoj kontrolnoj tačci.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U toj cjelokupnoj ocjeni mora se obratiti posebna pažnja na:

- rizik uslovljen anorganskim fluoridom uslijed onečišćenja proizvoda kao što su brašno i mekinje zaostali u strojevima u mlinu tokom fumigacije ili zrna pohranjena u silosima u mlinu. Potrebno je provesti mjere kako bi se osiguralo da u lanac hrane i hrane za životinje uđu samo proizvodi usklađeni sa postojećim maksimalnim nivoima ostataka;

- rizik za korisnike sredstva i radnike, kao npr. kod ulaska u prostor nakon provedene fumigigacije i provjetravanja.

Potrebno je provesti mjere kako bi se osiguralo da oni nose samostalne uređaje za disanje ili druga odgovarajuća lična zaštitna sredstva;

- rizik za druga prisutna lica primjenom odgovarajuće sigurnosne zone oko fumigiranog prostora.

Uslovi odobrenja prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

 

310

Napropamid

CAS br: 15299- 99- 7

 

(RS)- N,N- dietil- 2- (1- naftiloksi) propionamid

≥ 930 g/kg

(racemična smjesa)

Relevantne nečistoće Toluena: najviše 1,4 g/kg

 

1.1.2011.

31.3.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- sigurnost korisnika: uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno,

- zaštita vodenih organizama: osigurati da uslovi za registraciju trebaju uključivati, mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno, kao i adekvatne zaštitne zone,

- sigurnost potrošača po pitanju pojave metabolita, 2- (1- naphthiloxi) propionic kiselina, u podzemnim vodama, u daljem tekstu "NOPA".

311

 Kinmerak

CAS Br: 90717- 03- 6

CIPAC Br: 563

7- hloro- 3- metilkvinolin- 8- karboksilna kiselina

≥980 g/kg

1.5.2011.

31.7.2024.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu podzemnih voda kada je aktivna materija primjenjena na osjetljivim zemljištima i u nepovoljnim klimatskim uslovima,

- izloženost potrošača putem hrane ostatcima kinmeraka (i njegovih matabolita) u sledećim kulturama u plodoredu.

- rizik za vodene organizme i dugoročni rizik za kišne gliste.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

313

Piridaben

CAS Br:

96489- 71- 3

CIPAC Br: 583

2- tert - butil- 5- (4- tert-

butilbenziltio)- 4- hloropirididazin- 3 (2H)-

one

> 980 g/kg

1.5.2011.

31.7.2026

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kaoinsekticid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- sigurnost korisnika: uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno,

- rizik za vodene organizme i sisare,

- rizik za ne ciljane zglavkare uključujući i pčele medarice.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja i provjere stvarne izloženosti pčela medarica piridabenu u području intenzivne primjene kod pčela prilikom ispaše ili pčelara, tamo gdje je to prikladno.

314

Cink fosfid

CAS br: 1314- 84- 7 CIPAC br: 69

 

Trizink difosfid

≥ 800 g/kg

1.5.2011.

31.7.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao rodenticid u obliku gotovih mamaca spremnih za upotrebu postavljenih u klopke ili na ciljane lokacije.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu ne ciljanih organizama. Primjeniti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika, posebno da bi se izbjeglo širenje mamaca kada je potrošen samo dio sadržaja mamca.

316

Cikloksidim

CAS br.: 101205-

02- 1

CIPAC br.: 510

 

(5RS)- 2- [(EZ)- 1- (etoksiimino)

butil]- 3- hidroksi- 5- [(3RS)- tian- 3-

il]cikloheks- 2- en- 1- on

≥ 940 g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj celokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na rizik za biljke koje ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za samnjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija koje se odnose na metode za analizu ostataka cikloksidima u proizvodima bilnog i životinjskog porijekla.

317

6- Benziladenin

CAS br. 1214- 39- 7

CIPAC br. 829

 

N6 - benziladenin

≥ 973 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Potrebno je tamo gdje je to prikladno primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

318

Bromkonazol

CAS br.: 116255- 48-

2 CIPAC br.: 680

 

1- [(2RS,4RS:2RS,4SR)- 4-

brom- 2- (2,4- dihlorofenil)

tetrahidrofurfuril]- 1H- 1,2,4-

triazol

≥ 960 g/kg

1.2.2011.

30.4.2027.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava tamo gdje je to prikladno, – zaštitu vodenih organizama. Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao štu su odgovarajuće zaštitne zone.

320

Buprofezin

CAS br.: 953030-

84- 7

CIPAC br.: 681

 

(Z)- 2- tert- butilimino- 3- izopropil-

5- fenil- 1,3,5- tiadiazinan- 4- on

≥ 985 g/kg

1.2.2011.

15.12.2025

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid na nejestivim kulturama.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U toj cjelokupnoj ocjeni mora se obratiti posebna pažnja na:

- sigurnost korisnika sredstva i radnika te osigurati da uslovi upotrebe nalažu korištenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, prema potrebi,

- primjenu odgovarajuće karence za kulture u plodoredu u staklenicima,

- rizik za vodene organizme i osigurati da uslovi upotrebe nalažu, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Uslovi za odobrenje prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

 

322

Himeksazol

CAS br.: 10004- 44- 1

CIPAC br.: 528

 

5- metilisoksazol- 3- ol (ili 5- metil-

1,2- oksazol- 3- ol)

≥ 985 g/kg.

1.6.2011.

31.8.2026

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid za tretiranje sjemena šećerne repe profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju

na:

– sigurnost korisnika i radnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite,

– rizik za ptice i sisare koji se pretežno hrane sjemenkama (granivore).

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

 

323

Dodin

CAS br.: 2439- 10- 3

CIPAC br.: 101

 

1- dodesilguanidium acetat

≥ 950 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) potencijalni dugoročni rizik za ptice i sisare;

(b) rizik za vodene organizme, te osigurati da uslovi upotrebe nalažu primjenu odgovarajućih mjera za smnjenje rizika;

(c) rizik za ne ciljane biljke u području izvan polja, te osigurati da uslovi upotrebe nalažu primjenu odgovarajućih mjera za smnjenje rizika;

(d) praćenje nivoa ostataka materije u jabučastom voću

 

326

Indol butanska kiselina

CAS Br.: 133- 32- 4 CIPAC Br.: 830

 

4- (1H- indol- 3- il)butanska kiselina

≥ 994 g/kg

1.6.2011.

15.3.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta u ukrasnom bilju.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost radnika i korisnika.

Uslovi za registraciju trebaju da propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme tamo gdje je to prikladno i mjere za samnjenje izloženosti.

328

Tau- fluvalinat

CAS Br.: 102851- 06- 9

CIPAC Br.: 786

 

(RS)- α- ciano- 3- fenoksibenzil N- (2- hloro- α,α α- trifluoro- p- tolil)- D- valinat (Omjer izomera 1:1)

≥ 920 g/kg (1:1 omjer R- α- ciano i S- α- ciano izomera) Nečistoće: Toluena: ne vise od 5 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- rizik za vodene organizme, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika;

- rizik za ne ciljane zglavkare, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika;

- testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehničke aktivne materije proizvedene za tržište.

 

329

Kletodim

CAS Br.: 99129- 21- 2

CIPAC Br.: 508

 

(5RS)- 2- {(1EZ)- 1- [(2E)- 3- hloroallil- oksimino]propil}- 5- [(2RS)- 2- (etiltio)propil]- 3- hidroksicikloheks- 2- en- 1- one

≥ 930 g/kg

Nečistoće: Toluen max 4g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

330

Bupirimat

CAS Br.: 41483- 43- 6

CIPAC Br.: 261

 

5- butil- 2- etilamino- 6- metilpirimidin- 4- il dimetilsulfamat

≥ 945 g/kg Nečistoće: Etirimol: maks. 2 g/kg

Toluen: maks. 3 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika;

- zaštitu podzemnih voda kada se aktivna materija primjenjuje u područjima sa osjetljivim zemljištima i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika;

- rizik za u polju za zglavkare koji ne pripadaju ciljnoj grupi.

333

1- dekanol

CAS Br: 112- 30- 1 CIPAC Br: 831

 

Dekan- 1- ol

≥960 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- rizik za potrošače u slučaju upotrebe na usjevima za ishranu ljudi i životinja;

- rizik za korisnike, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno;

- zaštitu podzemnih voda kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

- rizik za vodene organizme;

- rizik za ne ciljane zglavkare i pčele koje mogu biti izložene aktivnoj materiji prilikom kontakta sa cvjetovima korovskih biljaka prisutnih u usjevima u vrijeme primjene.

Mjere za smanjenje rizika trebaju biti primjenjene, tamo gdje je to prikladno.

334

Izoksaben

CAS Br: 82558- 50- 7 CIPAC Br: 701

 

N- [3- (1- etil- 1- metilpropil)- 1,2- oksazol- 5- il]- 2,6- dimetoksibenzamid

≥ 910 g/kg Toluen: ≤ 3g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na rizik za vodene organizme, rizik za ne ciljane biljke i mogućeg oticanja metabolita u podzemne vode.

Uslovi korištenja obuhvataju mjere za smanjenje rizika tamo gdje je to prikladno.

335

Fluometuron

CAS Br: 2164- 17- 2 CIPAC Br: 159

 

1,1- dimetil- 3- (α,α,α - trifluoro- m- tolil)urea

≥ 940 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid na pamuku.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

(a) obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika i radnika i osigurati da uslovi primjene uključuju upotrebu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

(b) obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, gdje se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima; treba osigurati da uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i obavezni program kontrole i provjere mogućeg oticanja fluometurona i zemljišnih metabolita desmetil- fluometurona i trifluorometilanilina, tamo gdje je to prikladno;

(c) obratiti posebnu pažnju na rizik za ne ciljane zemljišne makroorganizme koji se ne odnose na kišne gliste i ne ciljane biljke, te osigurati da uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

339

Dazomet

CAS Br: 533- 74- 4 CIPAC Br: 146

 

3,5- dimetil- 1,3,5- tiadiazinan- 2- tion ili tetrahidro- 3,5- dimetil- 1,3,5- tiadiazin- 2- tion

≥ 950 g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu kao nematocid, fungicid, herbicid i insekticid. Dopušten za primjenu samo kao zemljišni fumigant. Korištenje treba biti ograničeno na jednu primjenu svake treće godine.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) rizik za korisnike, radnike i posmatrače;

(b) zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(c) rizik za vodene organizme.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

340

Metaldehid

CAS Br:

108- 62- 3 (tetramer)

9002- 91- 9 (homopolimer)

CIPAC Br: 62

 

r- 2, c- 4, c- 6, c- 8- tetrametil- 1,3,5,7- tetroksokan

≥ 985 g/kg acetaldehid maks. 1,5 g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao moluscid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) rizik za korisnike i radnike;

(b) izloženost potrošača putem ishrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih nivoa ostataka;

(c) akutni i dugoročni rizik za ptice i sisare.

Potrebno je osigurati da uputstvo za upotebu sadrži informaciju da ovo sredstvo sadrži repelentno dejstvo na pse.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

341

Sintofen

CAS Br: 130561- 48- 7 CIPAC Br: 717

 

1- (4- hlorofenil)- 1,4- dihidro- 5- (2- metoksietoksi)- 4- oksokinolin- 3- karboksilik acid

≥ 980 g/kg Nečistoće: 2- metoksietanol, ne više od 0,25 g/kg

N,N- dimetilformamide, ne više od 1,5 g/kg

1.6.2011

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta bilja na pšenici za proizvodnju hibridnog sjemena koje nije namijenjeno za ljudsku ishranu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na rizik za korisnike i radnike, te treba osigurati uslove koji uključuju primjenu adekvatnih mjera za smanjenje rizika. Oni trebaju osigurati da pšeica tretirana sa sintrofenom ne uđe u lanac ishrane ljudi i životinja.

342

Fenazakin

CAS Br: 120928- 09- 8 CIPAC Br: 693

 

4- terc- butilfenetil kvinazolin- 4- il eter

≥ 975 g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

 DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid u staklenicima.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije

U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

(a) zaštitu vodenih organizama;

(b) zaštitu korisnika sredstva te osigurati da je uslovima upotrebe obuhvaćena primjena odgovarajuće lične zaštitne opreme;

(c) zaštitu pčela;

(d) rizik za pčele i bumbare koji su pušteni u cilju oprašivanja kada se materija primjenjuje u staklenicima;

(e) rizik za potrošače, posebno od ostataka nastalih tokom prerade;

(f) uslove upotrebe kako bi se izbjegla izloženost kultura namijenjenih prehrani ljudi i životinja ostacima fenazakina.

Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

343

Azadiraktin

CAS Br: 11141- 17- 6 kao azadiraktin A

CIPAC Br: 627 kao azadiraktin A

Azadiraktin A: dimetil (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S, 10R,10aS,10bR)- 10- acetoksi- 3,5- dihidroksi- 4- [(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)- 6a- hidroksi- 7a- metil- 3a,6a,7,7a- tetrahidro- 2,7- metanofuro[2,3- b]oksireno[e]oksepin- 1a(2H)- il]- 4- metil- 8- {[(2E)- 2- metilbut- 2- enoil]oksi}octahidro- 1H- nafto[1,8a- c:4,5- b’c]difuran- 5,10a(8H)- dikarboksilat.

Izražen kao azadiraktin A:. ≥ 111 g/kg

Suma aflatoksina B 1, B 2, G 1 i G 2 ne smije preći 300 ƒµg/kg sadržaja azadiraktina A.

1.6.2011.

31.8.2024.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

(1) izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija

(2) zaštitu zglavkara koji ne pripadaju ciljnoj grupi vodenih organizama

Uslovi uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

344

Diklofop

CAS Br: 40843- 25- 2 (aktivna materija)

CAS Br 257- 141- 8 (diklofop- metil)

CIPAC Br 358 (aktivna materija)

CIPAC Br 358.201 (diklofop- metil)

Diklofop (RS)- 2- [4- (2,4- dihlorofenoksi) fenoksi]propioni acid Diklofop- metil metil (RS)- 2- [4- (2,4- dihlorofenoksi) fenoksi]propionat

≥ 980 g/kg (izražen kao diklofop- metil)

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

- obratiti posebnu pažnju na sigurnost i zaštitu radnika, osigurati uslove koji uključuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

- obratiti posebnu pažnju na rizik za vodene organizme i ne ciljane biljke, te zahtjevati primjenu mjera za smanjenjenje rizika.

345

Sumporni kreč

CAS Br: 1344 – 81 – 6 CIPAC Br: 17

 

Kalcium polisulfid

≥ 290 g/Kg.

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na:

- sigurnost korisnika i osigurati da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mjere zaštite,

- zaštitu vodenih organizama i ne ciljanih zglavkara, te treba osigurati da uslovi upotrebe uključuju mjere zaštite od rizika tamo gdje je to prikladno.

346

Aluminium sulfat CAS Br: 10043- 01- 3 CIPAC nije dodijeljen

 

Aluminium sulfat

970 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao baktericid nakon berbe kod ukrasnog bilja, samo u zaštićenom prostoru.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

348

Paklobutrazol

CAS No 76738- 62- 0

CIPAC No 445

 

(2RS,3RS)- 1- (4- klorfenil)- 4,4- dimetil- 2– (1H- 1,2,4- triazol- 1– il)pentan- 3- ol

≥ 930 g/kg

1.6.2011.

31.8.2026.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na rizik za vodene biljke biljke i osigurati da uslovi upotrebe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika

350

Tebufenozid

CAS Br: 112410- 23- 8 CIPAC Br: 724

EU 540/2011

N- tertc- butil- N’- (4- etilbenzoil)- 3,5- dimetilbenzohidrazid

≥970 g/kg Relevantne nečistoće

t- butil hidrazina

< 0,001 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

- obratiti posebnu pažnju na sigurnost i zaštitu radnika nakon ponovnog ulaska, osigurati uslove koji uključuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

- obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

- obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno;

- obratiti posebnu pažnju na rizik za ne ciljane insekte iz reda Leptira (Lepidoptera).

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

351

Ditianon

CAS Br: 3347- 22- 6 CIPAC Br: 153

 

5,10- dihidro- 5,10- dioksonafto[2,3- b]- 1,4- ditiine- 2,3- dikarbonitril

≥ 930 g/kg

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

(a) obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno;

(b) obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika; uslovi upotrebe trebaju ukučivati upotrebu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno;

(c) obratiti posebnu pažnju na dugoročni rizik za ptice; uslovi upotrebe trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno.

352

Heksitiazoks

CAS Br: 78587- 05- 0 CIPAC Br: 439

 

(4RS,5RS)- 5- (4- hlorofenil)- N- cikloheksil- 4- metil- 2- okso- 1,3- tiazolidin- 3- karboksamid

≥ 976 g/kg (1:1 smješe (4R, 5R) i (4S, 5S))

1.6.2011.

31.8.2024.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu vodenih organizama. Uslovi upotrebe trebaju uključivati mjere smanjenja rizika, tamo gdje je to prikladno,

- sigurnost korisnika i radnika. Uslovi upotrebe trebaju uključivati mjere zaštite tamo gdje je to prikladno.

354

Flurohloridon

CA